Anslutning av avlopp

Vi har fått information om att en fastighet på västra udden har fått godkänt av Miljö och Hälsa på Nyköpings kommun att börja använda sin WC. Tydligen hade Miljö och Hälsa missat att informera fastighetsägarna om detta. Det kan alltså finnas skäl att själv höra av sig till Miljö och Hälsa för att höra om de uppdaterat läget för de fastigheter som inte fick anslutas fullt ut till avloppet i somras. Det kanske är fler som är godkända utan att veta om det.