Om oss

Styrelsen för samfälligheten

Styrelsens ordförande: Magnus Kling

styrelsen@svärdsklova.se

Sekreterare: Sune Asp

Kassör: Johan Sundström

Ledamöter: Sebastian Eriksson, Sahand “Sasse” Seperazar

Suppleanter: Pia Kruse, Marianne Berglund & Janne Leff

Samfällighetens uppdrag

De vägar som driftas och underhålls av samfälligheten är Skärgårdsvägen, Svärdklovavägen & Fagerövägen.

Övriga vägar ingår ej i den gemensamhetsanläggning som samfälligheten driftar (kan komma att ändras framöver).