Stämma 2021 – Valbara namn

De namn som finns tillgängliga som kandidater till de val som ska göras är:

Två ledamöter:
–     Per-Erik Bonander (omval, 2år)
–     Sasse Sepehrazar (nyval, 2 år)
–     Johan Sundström (omval, 2 år)

Ordförande:
–     Magnus Kling (omval, 1 år)

Två suppleanter:
–     Sarah Paskota (nyval, 1 år)
–     Pia Kruse (nyval, 1 år)

Två revisorer:
–     Pelle Lindberg (Omval, 1 år)
–     Hans Lundell (Nyval, 1 år)

Valberedning:
–    Camilla Lindberg (omval, 1 år)
–    Emma Markström (omval, 1 år)
–    Vanja Vilbern (omval, 1 år)