Kallelse till extra stämma

Styrelsen för Svärdsklova skärgårdsby samfällighetsförening kallar till Extra stämma: Söndag, den 25 april · 18:00–20:00